پخش خودکار بعدی

مبانی جامعه شناختی وروان شناختی اجتماعی ومولفه های راهبردی درجنگ نرم اجتماعی

ازخطرناک ترین الگوی جنگ نرم اجتماعی درگیری خصمانهبرنامه ریزی شده ازطرف دشمنان. ازنظرودیدگاه کارشناس مسائل سیاسی وپژوهشگردینی

تاریخ انتشار 20 / 04 / 1398
دسته‌بندی اجتماعی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.