کشف بزرگترین باند قاچاق اسلحه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)

ترنج
منتشر شده در 22 تیر 1398

کشف 191 قبضه اسلحه غیرمجاز به همت سربازان گمنام امام زمان در گلستان

دیدگاه کاربران