اینجا رنگ و بوی جبهه هنوز زنده است / کاش این روزها پایانی نداشت

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 14 شهریور 1402

روایت خواهر شهید ابراهیم هادی از تلاش شبانه روزی خادمیاران رضوی استان هرمزگان در مرز شلمچه

دیدگاه کاربران