در بهشت برف می بارد

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 15 بهمن 1402

سپید برف در نقطه سبزی از بهشت برین فرود می آیند جایی به عظمت و شکوه صحن و سرای آقایی رئوف و مهربان که قلب یک عالم برای ذره ای از زیارتش می تپد و به خود می بالند که در این کران تا کران جهان بر جامه و ردای خادمان آستان آسمانی حضرت مهربانی می نشینند و جا خوش می کنند.


علیرضا طاهریان

دیدگاه کاربران
<