ناستیا و استیسی جدید / ناستیا شو / ناستیا و بابایی / ناستیا / کودک ناستیا استیسی

برنامه کودک
منتشر شده در 12 بهمن 1402

استیسی و بابا در خانه به هم ریخته بودند. او اغلب زباله می ریزد و برای مدت طولانی تمیز نمی کند. یک بار حشرات و سوسک گرفتند. استیسی و پدر تصمیم گرفتند یک تمیز کردن بهاره انجام دهند.

دیدگاه کاربران