نماھنگ قنوت وتر یابن الحسن where are you

صلح و مھربانی
منتشر شده در 17 آبان 1398

نماھنگ قنوت وتر


بہ چھار زبان فارسی انگلیش اردو و عربی


خوانندگان


رضا موسوی و مرتضی عارفی


تھیہ کنندہ


سید محمد کاظمی


کارگردان


نیما بھشتی


رسانہ ی صلح و مھربانی

دیدگاه کاربران