بدون تعارف با فرمانده سابق سپاه

اخبار تماشایی
منتشر شده در 17 آبان 1398

از 13 آبان ماه سال 1358 تا دوران دفاع مقدس با آقا عزیز

دیدگاه کاربران