طیور بومی بی شناسنامه فرصت هایی که از دست میرن

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

متاسفانه خیلی از طیوری که در بازار مشاهده می کنید بی شناسنامه هستند.تیم تحقیقاتی مینی سالن در راستای این کار تعدادی از طیور را با شناسنامه معرفی کرده است و درصدد این است که این فرهنگ را در کشور ایجاد کند. شما عزیزان نیز می توانید در این راستا با ما همکاری داشت باشید


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/416-toyourboomi.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران