بهترین تاریخ جوجه ریزی بوقلمون مادر چه زمانی هست؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

بهترین زمان برای رساندن بوقلمون به سن بلوغ هفت ماهگی اواسط آذر ماه است. اگر این زمان را از دست دادید میتوانید در زمان دیگر که در ویدئو گفته شده است اقدام به خرید جوجه یا تخم کنید.


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/570-joojerizi.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران