امیرمهدی ژوله با گذاشتن این ویدیو در اینستاگرام نوشته

تماشاتن
منتشر شده در 09 اسفند 1397

امیرمهدی ژوله با گذاشتن این ویدیو در اینستاگرام نوشته: قرار بود ما از روی مملكت داری شما طنز بسازيم.

قرار نبود شما از روی طنزهای ما مملكت داری كنيد!

دیدگاه کاربران