اعزام مترجم-ترجمه همزمان-ترجمه حضوری-

اسلامی
منتشر شده در 15 اردیبهشت 1399

بعد از بررسی و ارزیابی درخواست رزومه و نمونه کار چند صد مترجم قوی ترین مترجمان کشور را در 10 زبان زنده خارجه انتخاب کردیم تا بهترین خدمات ترجمه تا به امروز را ارائه کنند.ترجمه ای اقتصادی و حرفه ای4 نفر از قوی ترین مترجمان کشور در زبان انگلیسیWww.Abasaltian.Com/Atg09392939108

دیدگاه کاربران