فیزیوتراپی و فناوری

مرکز فیزیوتراپی سرو نقره ای در سعادت آباد

در این ویدیو مشاهده می کنیم فیزیوتراپی در حال تحول جدیدی می باشد و بازی ها می توانند نقش بسزایی در این تحول داشته باشند.تمام روش های درمانی تعقییر خواهند کرد.


بازی در فیزیوتراپی


فیزیوتراپی سرو نقره ای به عنوان یکی از مراکز فیزیوتراپی فعال در سعادت آباد و شهرک غرب فعالیت می کند و فایل ذکر است یکی از معدود مراکز فیزیوتراپی می باشد که با تمامی بیمه های فعال کشور قرارداد دارد.


فیزیوتراپی در منطقه سعادت آباد،فیزیوتراپی در سعادت آباد،فیزیوتراپی در شهرک غرب


http://www.silversarv.ir/

دیدگاه کاربران