جلیلی و پزشکیان در پایان مناظره اول دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

اخبار تماشایی
منتشر شده در 12 تیر 1403

جمع‌ بندی صحبت‌های جلیلی و پزشکیان در پایان مناظره اول دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

دیدگاه کاربران