نگین اشکی یا گلابی شکل در جواهرات نماد چیست؟

دکوریکور
منتشر شده در 16 آذر 1399

نگین اشکی تلفیقی از فرم بیضی و مارکیز بوده و بیشتر شبیه قطره اشکی براق می باشد. این نگین درشت به دلیل طرحی که دارد دستان شما را کشیده تر نشان خواهد داد و در دست شما خواهد درخشید.


بانویی که نگین اشکی را برای انگشتر سولیتر خود انتخاب میکند شخصیتی مستقل و جسور دارد و دوست دارد مطابق میل خود جواهراتش را انتخاب کند.


انگشتر سولیتر نگین اشکی طرحی متفاوت در پایه دارد که هر انتهای پایه انگشتر به یک طرف نگین اشکی متصل شده است. در واقع پایه انگشتر به صورت یک تکه بوده و قطع نشده است و دور نگین اشکی چرخیده است.


ست سولیتر و پشت حلقه ای نگین اشکی ستی بینظیر برای ازدواج شما است که تا پایان عمر با آن خواهید درخشید.


مشاهده و خرید سولیتر نگین اشکی:


https://decoricor.com/product/%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%da%a9%db%8c/


مشاهده و خرید پشت حلقه ای نگین اشکی:


https://decoricor.com/product/%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4%db%8c-r1115/

دیدگاه کاربران