گیر کردن عجیب یک متهم بین دیوار زندان / فرار خنده دار

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 28 مهر 1399

به گزارش رکنا دزدی در زندان برزیل برای فرار از سلول خود در زندان روشی را انتخاب کرد که حتی گروه دالتونها در کارتونی لوک خوش شانس هم از آن استفاده نکردند. این دزد سعی کرد برای فرار از ساختمان پلیس شهر «سانتاکلاریتا» از پنجره کوچک روی در که مخصوص غذا دادن به زندانیان است استفاده کند.زندانی لاغراندام بدن خود را با روغن چرب و سعی کرد از این پنجره خارج شود که در میانه راه فرار در آن گیر کرد و روی در معلق شد و از شدت درد گریه افتاد. در نهایت نیروهای امداد برای نجات وی وارد عمل شدند و پس از برش دادن درب سلول دزد ناکام را به سلولی دیگر منتقل کردند

دیدگاه کاربران