داغ نامه مدار عشق (تقدیمی به شهید محسن حججی والامقام )

شاعرانه های حادثه
منتشر شده در 19 شهریور 1399

مدار عشق به پاس زنده نگهداشتن یاد شهید حججی و خطاب به داعشیان و جانیان و یاغیان سروده شد 


این اثر هنری با یاد و خاطره شهید والامقام محسن حججی در سومین سالگرد عروج ملکوتی اش تدوین


گردیده و البته خطاب به داعشیان و ددمنشان دیگر.... امید وارم این هدیه حقیرانه را روح بلند شهید عزیزمان


پذیرا باشند درود بزرگ مرد و هماره تاریخ به یادت خواهیم بود حقیر شاعرو فیلمنامه نویس


علی احمدی (بابک حادثه)

دیدگاه کاربران
<