روحانی : تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 شهریور 1399

رییس جمهوری روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت: کسی نگوید مدرسه را برای سلامت بچه‌ها قفل بزنید دانشگاه بازار و رستوران را قفل بزنید. تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست.

دیدگاه کاربران