تاب آوری و پناهگاه

خانه تاب آوری
منتشر شده در 27 شهریور 1399

پناهگاه شما در زندگی کدام است ؟ پناهگاه از کلید واژه های بسیار مهم در تاب آوری است . روایتی از دکتر محمدرضامقدسی مدیرو موسس خانه تاب آوری و مدیر تیم تخصصی تاب آوری در انجمن ازدواج وخانواده کشور

دیدگاه کاربران