من مشکل دارم یا مسئله؟

mzellinia
منتشر شده در 27 شهریور 1399

این مسئله من چه راهکاری داره.

به جای اینکه بگی این مشکل من چطور حل میشه بگو این مسئله من چه راهکاری داره؟ وقتی از ی مسئله صحبت می کنی میدونیکه هر مسئله ای یک راهکاری داره و دنبال این راهکار میگردی و به راحتی میتونی حلش کنی.

از پس مسائلت به خوبی بر میای⁉️

دیدگاه کاربران