امضای 4 سند همکاری بین ایران و ترکیه

اخبار تماشایی
منتشر شده در 12 مهر 1396

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه برای تعمیق سطح مناسبات خود 4 یادداشت تفاهم همکاری امضاء کردند.

دیدگاه کاربران