از کشف خرچنگ باستانی در ایران تا تولید آب آشامیدنی در نیم ساعت

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 مرداد 1399

در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا خبرهایی از کشف یک گونه خرچنگ باستانی در کویر لوت تبدیل کردن آب دریا به آب آشامیدنی تنها در 30 دقیقه استفاده از تلفن های همراه هوشمند برای تشخیص زلزله و دو خبر در حوزه فضا را مرور می کنیم.

دیدگاه کاربران