تیزر تبلیغاتی Xperia 1 به توانایی های دوربین آن اشاره دارد

netboxPlus
منتشر شده در 19 خرداد 1399

تیزر تبلیغاتی Xperia 1 به توانایی های دوربین آن اشاره دارد

دیدگاه کاربران