سم ملخ کش بسیارکاری و مؤثر لوکست دیمون

آریا سم
منتشر شده در 09 تیر 1397

سم ملخ کش بسیار قوی لوکست دیمون، با اثرگذاری سریع بر روی جمعیت انبوه انواع ملخ ها، پاکسازی کننده مزارع و باغات از این آفات مخرب. این سم مؤثر با ماده اولیه فعال پرمترین 38 درصد که بصورت اسپری اعمال می گردد باغات و مزارع را از خسارات وارده توسط ملخ ها حفظ و بیمه می کند. تماس: 09145562020 - 04432251817 سایت: www.ariasam.com

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.