هر کسی مثل من فکر نمی‌کند جمع کند و از ایران برود!

حاشیه
منتشر شده در 24 دی 1398

مجری تلویزیون: اگر اعتقاد ندارید جمع کنید و از ایران بروید!


صحبتهای عجیب مجری شبکه افق که در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت.

دیدگاه کاربران