آغاز نبرد دولت سیزدهم با کرونا

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 21 مرداد 1400

آغاز نبرد دولت سیزدهم با کرونا- دستورالعمل 9گانه رئیسی طغیان کرونا را کنترل می کند؟

دیدگاه کاربران