نحوه حضور کارمندان در شهر‌های نارنجی و قرمز از 14 فروردین

اخبار تماشایی
منتشر شده در 13 فروردین 1400

نحوه حضور کارمندان در شهر‌های نارنجی و قرمز از 14 فروردین


حریرچی معاون وزیر بهداشت توضیح می دهد

دیدگاه کاربران