دانلود پهلوانان - کارتون پهلوانان معرکه گیر

کلیپ کودکانه
منتشر شده در 25 تیر 1400

داستان این مجموعه در شهر خوارزم از شهرهای خراسان قدیم در قرن هشتم هجری قمری می‌گذرد. شخصیت اصلی این قصه‌ها پهلوان محمود قتالی خوارزمی ملقب به پوریای ولی شاعر عارف و ورزشکار نامی ایران‌زمین است.

دیدگاه کاربران