خارج شدن بشقاب پرنده از ماه

بهترین ها
منتشر شده در 05 شهریور 1397

صحنه ای دیدنی از بشقاب پرنده ای که از ماه خرج و ناپدید می شود!

دیدگاه کاربران