کلیپ شب قدر

به سوی صداقت
منتشر شده در 25 اردیبهشت 1399

قصه شب زنده داری و چشم انتظاری قصه تازه ای نیست

قلم به دست گرفتم خدا خدا بنویسم

دیدگاه کاربران