کرونا ویروس

اتیکت
منتشر شده در 05 اسفند 1398

روزهای سخت زندگی همانند ابرهایی هستند که گاه بهاری میگذرند و گاه زمستانی اما سرانجام بیرون آمدن خورشید را در بر دارند.#کرونا_را_شکست_می_دهیمسیل ، زلزله ... حوادث همه و همه می گذرند«يا مَن إذا تضايقتِ الأمورُ فَتحَ لها باباً لم تَذهَب اليه الأوهامُ صَلِّ على محمد و آل محمد و افتح لأموريَ المتضايقةِ باباً لم يَذهَب اليه وَهمٌ يا ارحم الراحمين».

دیدگاه کاربران