پخش خودکار بعدی

درجنگ ماسک رااز روی صورت خودبرایدیگری برمیداشتیم حالاازروی صورت دیگران برمیداریم

میرادو میرادو
97

دکتر امین رضا چلبیانلو در برنامه زنده تلویزیون:

www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

در ایام جنگ، ماسک را از روی صورت خود برای دیگری برمی داشتیم اما حالا ماسک را از روی صورت دیگران برمی داریم.

تاریخ انتشار 05 / 12 / 1398
دسته‌بندی خبری
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.