مشاوره تشخیصی در روان شناسی

مشاوره
منتشر شده در 05 فروردین 1399

مشاوره تشخیصی یک نوع مختصری از زوج درمانی است که برای زوج هایی طراحی شده است که نسبت به ادامه رابطه خود مطمئن نیستند.


همچنین این روش درمانی می تواند برای مواردی که در آن یکی از طرفین خواهان اتمام رابطه است ولی طرف دیگر امیدوار به حفظ آن می باشد به کار گرفته شود.


هدف از این روش درمانی کمک به همسران و پارتنر ها است تا آنها قبل از تصمیم گیری برای ادامه رابطه یا خاتمه دادن به آن رابطه تمامی جوانب و گزینه ها را در نظر بگیرند و بعد تصمیم گیری کنند.


زوج هایی که می خواهند رابطه شان را تمام کنند و از یکدیگر طلاق بگیرند ولی نمی دانند که ایا خاتمه دادن به رابطه یک تصمیم درستی برای آنها می باشد در نظر گرفتن گزینه های موجود و همچنین پیامدهای بالقوه مربوط به این گزینه ها و اختیارات با کمک یک درمانگری که مشاوره تشخیصی را اجرا می کند مفید می باشد.

دیدگاه کاربران