افتخار کارشناس شبکه من‌ و تو: 15 سال برای تحریم نفت ایران تلاش کردم!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 17 آبان 1398

امیرعباس فخرآور فعال ضدانقلاب برانداز در گفتگو با شبکه من‌وتو :


15 سال وقت گذاشتیم تا پرونده تحریم نفت ایران وارد کنگره آمریکا شد و در سال 2012 تصویب شد. عمده فعالیت های ما محدود کردن درآمدهای ارزی ایران است.

دیدگاه کاربران