نژاد پرتولید بوقلمون تخمگذار

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

نژاد های مختلف بوقلمون تخم گذار وجود دارد که شما با انتخاب نژاد درست می توانید به حاشیه سود بسیار بالاتری دست پیدا کنید. این ویدئو را ازدست ندهید.


آدرس:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/318-portolid.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران