ماجرای دستور بازداشت صبا کمالی

حاشیه
منتشر شده در 21 شهریور 1398

عذر خواهی صبا کمالی بازیگر تلویزیون بابت "پست اهانت آمیز"


از افرادی که احساسات مذهبی شان جریحه دار شده دلجویی میکنم

دیدگاه کاربران