تماس تلفنی ایرانی ها با ترامپ

حاشیه
منتشر شده در 22 اردیبهشت 1398

اشاره جالب به کلافگی مردم از تماس‌ های تبلیغاتی که گریبان ترامپ هم می گیره.

دیدگاه کاربران