نقش غضروف در ساختار و عملکرد بینی چیست؟

کلینیک جراحی سر و گردن لیمون
منتشر شده در 23 اسفند 1397

آیا میتوان از غضروف فرد دیگری برای بازسازی بینی استفاده نمود؟


خوشبختانه در این مورد میتوان گفت که جواب مثبت است. میتوان از غضروف فرد دیگری برای بازسازی بینی استفاده شود. در حال حاضر این کار به صورت استفاده از غضروف های اهدایی افرادی که فوت نموده اند و رضایت به اهدا عضو داده اند انجام میگیرد.

دیدگاه کاربران