خود آموز و100% تضمینی زبان عربی عراقی خوزستانی و خلیجی - استادعلی کیانپور

استاد علی کیانپور (استاد 10 زبانه )

تلفن جهت مشاوره وتهیه پکیج کامل عربی بالهجه عراقی خوزستانی وخلیجی


تلفن تلگرام و واتس اپ:1563 533 0916


کانال تلگرام-پیج اینستاگرام :alikianpour1987@


(تایم پاسخدهی درطول 24 ساعت شبانه روز)

دیدگاه کاربران