فروش خط تولید آجرنما

سنگ مصنوعی هونام
منتشر شده در 06 دی 1399

مهندس یاشا باقری


09113269239


مهندس ملیکا گرجی


09027553577


www.nanosil.co


www.cement-plast.com


فروش خط تولید آجرنما


آجرنما سنگ مصنوعی محصولاتی سبک و فوق سبک هستند و جذب رطوبت نمی کنند و جایگزین مناسبی برای آجرنماهای سنتینسوز هستند.

دیدگاه کاربران