ساخت وساز در بافت تاریخی یزد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 13 اسفند 1400

در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از اعتراض به ساخت و ساز در بافت تاریخی یزد تا ادعایی درباره نظر هوشنگ ابتهاج درمورد حمله روسیه به اوکراین و چند خبر دیگر را مرور می کنیم.

دیدگاه کاربران
<