وزیر کشور: زیارت مهمترین مسئله فرهنگی است

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 29 شهریور 1401

دولت در حد توان در کنار همه ظرفیتهای مردمی برای تامین نیاز زائران در دهه آخر صفر خواهد بود

دیدگاه کاربران