پخش خودکار بعدی

سخنان بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ خراسانی 12

شبکه دانایی شبکه دانایی

پندهای جاودانه فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی (بنیانگذار مکتب فلسفی اردیسم orodism ) برگرفته از کتاب سرخ


((آزادی را با پسوند و پیشوند بی ارزش و ناکارا نکنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی))


((دیدگاه اکثریت هرگز نمی تواند حق اقلیت را نادیده و یا کتمان کند. اکثریت باید فضای آرامش و رشد را در اختیار اقلیت قرار دهد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی))

تاریخ انتشار 11 / 04 / 1399
دسته‌بندی آموزشی
اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.