زیباترین آبنمای کف خشک مه پاش فرودگاه بین المللی لارستان

آب آرا آبنما
منتشر شده در 09 تیر 1399

آبنمای کف خشک یا آبنمای زیرسطحی به دلیل پوشیده بودن سطح آبنما و عدم تابش مستقیم نور آفتاب به آب به نگهداری کمتری نیاز دارد و همواره منظر زیبایی را ایجاد می نماید. در این پروژه آبنمای کف خشک ریتمیک با استفاده از نازل کف خشک استیل در مقابل ترمینال فرودگاه بین المللی لار اجرا شده است.


طراحی این پروژه با توجه به پلان محوطه موجود پروژه و مسیرهای تردد مسافران انجام شده است. این آبنما به صورت پویا با 2 کانال کنترلی نور و ارتفاع فواره ها طراحی شده است. آبنمای کف خشک ریتمیک فرودگاه لار در مدت 2 ماه طراحی اجرا و راه اندازی شده است.


www.abaraco.ir


تلفن تماس:02191306930

دیدگاه کاربران