خاطره بامزه پویان جناتی شرکت کننده عصر جدید از مادربزرگش

عصر جدید
منتشر شده در 21 مرداد 1399

پویان جناتی بعد از اجرای آهنگی زیبا خاطره ای زیباتر از مادربزرگش تعریف کرد

دیدگاه کاربران