باز کردن گرفتگی لوله پشت بام * لوله بازکنی ملاصدرا بهداشتی با رعایت کرونا تخلیه چاه فنرزنی خیابان ملاصدرا

لوله بازکنی 24
منتشر شده در 12 خرداد 1399

خدمات فنی رسولی - لوله بازکنی ملاصدرا - بازکردن گرفتگی لوله پشت بام (ناودان) - رفع گرفتگی لوله فاضلاب پشت بام (ناودان) سرویس دهی شبانه روزی - سرویس دهی 15 دقیقه ایی - لوله بازکنی بدون کثیف کاری


تماس 09121875976


منبع : http://loolebazkoni24.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7/

دیدگاه کاربران
<