هزینه کامپوزیت دندان

دکتر شیرین مددی - دندانپزشک
منتشر شده در 13 خرداد 1399

کامپوزیت دندان های جلو برای چه افرادی توصیه می شود ؟ قیمت کامپوزیت دندان در اهواز چقدر است ؟ طول عمر کامپوزیت دندان چقدر است ؟ دکتر شیرین مددی دندانپزشک زیبایی در اهواز در خصوص شما را راهنمایی خواهد کرد. 3212427 - 3212124 - 613 98+ و 09364049994 http://drmadadiclinic.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/

دیدگاه کاربران