لیفت با نخ گذاری با تزریق ژل زیر چشم همزمان

دکتر سمیه زمانی نیا دکتر پوست
منتشر شده در 07 مرداد 1399

جدیدترین روش لیفت با نخ گذاری با تزریق ژلزیر چشم همزمان کدام است ؟این فیلم را حتما ببینید . برای مشاوره و تعیین و.قت قبلی با دکتر سمیه زمانی نیا دکتر پوست به نشانی http://drzamaninia.irمراجعه کنید یا برای مشاوره رایگان و تعیین وقت قبلی با شماره های 3 -۴۴۹۶۱۶۲۲ تماس بگیرید.برای مراجعه به مطب به آدرس بزرگراه ستاری جنوب – نرسیده به پیامبر غربی – رو به روی مرکز تجاری کوروش نبش کوچه شاملو – پلاک ۹۲ -طبقه سوم واحد 11مراجعه کنید

دیدگاه کاربران