آهنگ جدید شهاب مظفری - اتفاقا عشق

ترنج
منتشر شده در 30 بهمن 1398

اتفاقا عشق یعنی


راه را گم کرده باشی


اشتباهی را برای


بار چندم کرده باشی


اتفاقا بهتر است


از چشم عاقل ها بیوفتی


کارهایی بر خلاف


میل مردم کرده باشی


گوش به حرف مردم نمیدم


اصلا به ما چه مردم چی میگن


اتفاقا افتادن این اتفاقو مردم شنیدم


گوش به حرف مردم نمیدم


اصلا به ما چه مردم چی میگن


اتفاقا افتادن این اتفاقو مردم شنیدم


خودم بودم خودم کردم خودم خواستم


که تنها از تو و عشق تو آرامش بگیرم


اگر با من قراره زندگی کردن نداری


من در آرامش بمیرم


خودم بودم خودم کردم


خودم خواستم که تنها


از تو و عشق تو آرامش بگیرم


اگر با من قراره زندگی کردن نداری


من در آرامش بمیرم


گوش به حرف مردم نمیدم اصلا


به ما چه مردم چی میگن


اتفاقا افتادن این اتفاقو مردم شنیدم


گوش به حرف مردم نمیدم اصلا


به ما چه مردم چی میگن


اتفاقا افتادن این اتفاقو مردم شنیدم

دیدگاه کاربران