حیوون خونگی فقط کره خر !!

ترنج
منتشر شده در 11 آذر 1398

این کره خر کوچولو رفتاری شبیه به سگ ها دارد !!!

دیدگاه کاربران