ترفندهای علمی باحال با نمک

شگفت انگیز
منتشر شده در 24 بهمن 1398

7 آزمایش شیمیایی و فیزیکی باحال بر اساس خواص نمک و واکنش آن با بادکنک یخ و ...


شما هم این آزمایش ها را امتحان کنید و از با این تجربه های علمی سرگرم بشوید.

دیدگاه کاربران